6381f0ed-ab14-4d00-a6be-6050425e051d

Karbondatering treprøver, arkeologiske prøver, biologisk materiale, sedimenter, plante og cellulose. Karbondatering utføres over en periode på 4-6 uker for eksakt datering med en avvik  på 50-100 år, avhengig av prøvens tilstand. Priser fra  3000 (grafitt)-6000 (ben og biologiske prøver) kr pr prøve.  For trevprøver er pris 5000 kr. Alle priser eks.mva.  Hasteanalyser utføres også, innen en tidsperiode på 2-3 uker. Egne priser forekommer til det.


Analyse av vannprøver

Analyse utføres på et minimum antall prøver  på 5 prøver. Spektrofotometrisk analyse utføres for bestemmelse av konsentrasjoner av bla.:

– Overgangsmetaller. Mangan, sink, kobber, krom, jern, nikkel. (Pris 250,- eks.mva pr. prøve)
– Tungmetaller. Cadmium, bly, kvikksølv, tinn. (Pris 450,- eks.mva pr. prøve)
– Klorid, fluorid, sulfat, kalium. (Pris 250,- eks.mva pr. prøve)
– Total karboninnhold (250,- eks.mva pr. prøve)
– Konduktivitet (250,- eks.mva pr. prøve)
– Arsenikk innhold (550,- eks.mva pr. prøve)
– Organiske forbindelser (250,- eks.mva pr. prøve)

Send en bestilling via email eller telefon.


Mikrobiologisk analyse av drikkevann

E.Coli deteksjon (300,- eks.mva pr. prøve)


Analyse av biologiske prøver

Biologiske prøver (hår, blod, urin)  analyseres for:

– Total RNA / DNA (pris 300,- eks.mva pr. prøve)
– Totalt proteininnhold (pris 300,- eks.mva pr. prøve)
– Arsenikk innhold (pris 700,- eks.mva pr. prøve)
– + over 100 faktorer og proteiner

Send en bestilling via email eller telefon.


Genetisk analyse

– DNA slektskapsanalyse av dyr.
– Analyse for slektskap mellom mennesker.

Send en bestilling via email eller telefon.


Måling av radon-gass

Radon-detektor logger data over 2-4 ukers periode. Vannbrønn, stue, kjeller og t.o.m. åpne tomter kan måles for radon konsentrasjon. Test utføres i Indre Sogn og Nord-Hordaland. 

Priser:

Vik-Fresvik-Arnafjord: 400,- eks. mva.

Voss – Oppheim – Stalheim: 600,- eks mva.

Evanger – Dale – Stamnes – Modalen: 700,- eks.mva.

Hardanger: 800,- eks mva.

Send en bestilling via email eller telefon.